Kompasy do zamówienia #9504

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Elena
Nazwisko :Musiał
Data urodzenia :15-04-2018
Płeć :k