Kompasy do zamówienia #9495

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Liliana
Nazwisko :Adamkiewicz
Data urodzenia :21-09-1988
Płeć :k