Kompasy do zamówienia #9491

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Michał
Nazwisko :Herian
Data urodzenia :12-04-2018
Płeć :m

Dane dla kompasu nr 2

Imię :Daniel
Nazwisko :Herian
Data urodzenia :14-11-2016
Płeć :m

Dane dla kompasu nr 3

Imię :Dobrosława
Nazwisko :Herian
Data urodzenia :18-08-1982
Płeć :k