Kompasy do zamówienia #9489

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Dariusz
Nazwisko :Stawicki
Data urodzenia :26-05-1967
Płeć :m