Kompasy do zamówienia #9483

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Miłosz
Nazwisko :Mach
Data urodzenia :30-03-2010
Płeć :m