Kompasy do zamówienia #9479

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Karolina
Nazwisko :Sobieraj
Data urodzenia :04-03-1985
Płeć :k