Kompasy do zamówienia #9473

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Andrzej
Nazwisko :Kmita
Data urodzenia :27-05-1973
Płeć :m