Kompasy do zamówienia #9469

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Magdalena
Nazwisko :Wojtkowiak
Data urodzenia :07-09-1977
Płeć :k