Kompasy do zamówienia #9466

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Marcin
Nazwisko :Kędzierski
Data urodzenia :22-09-1982
Płeć :m