Kompasy do zamówienia #9459

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Bronislaw
Nazwisko :Cholewka
Data urodzenia :23-11-1948
Płeć :m