Kompasy do zamówienia #9444

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Maria
Nazwisko :Piejko Korzeniewska
Data urodzenia :23-12-2014
Płeć :k