Kompasy do zamówienia #9440

Dane dla kompasu nr 1

Imię :agnieszka
Nazwisko :janowicz
Data urodzenia :31-05-1977
Płeć :k