Kompasy do zamówienia #9428

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Julita
Nazwisko :Alter
Data urodzenia :28-10-1971
Płeć :k