Kompasy do zamówienia #9391

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Dobromir Rafał
Nazwisko :Milko
Data urodzenia :22-03-2018
Płeć :m