Kompasy do zamówienia #9377

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Monika
Nazwisko :Kowalewska
Data urodzenia :14-04-1979
Płeć :k