Kompasy do zamówienia #9372

Dane dla kompasu nr 1

Imię :RYSZARD
Nazwisko :SPIRYDOWICZ
Data urodzenia :06-03-1966
Płeć :m