Kompasy do zamówienia #9366

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Danuta
Nazwisko :Wiśniewska
Data urodzenia :04-03-1948
Płeć :k