Kompasy do zamówienia #9359

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Jolanta
Nazwisko :Masionek
Data urodzenia :21-03-1961
Płeć :k