Kompasy do zamówienia #9357

Dane dla kompasu nr 1

Imię :MIchał
Nazwisko :Ożarowski
Data urodzenia :02-10-1974
Płeć :m