Kompasy do zamówienia #9350

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Zofia
Nazwisko :Śledź
Data urodzenia :18-03-1958
Płeć :k