Kompasy do zamówienia #9347

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Dariusz
Nazwisko :Kobylecki
Data urodzenia :15-05-1982
Płeć :m