Kompasy do zamówienia #9345

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Paulina
Nazwisko :Przybylska
Data urodzenia :03-11-1993
Płeć :k