Kompasy do zamówienia #9340

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Artur
Nazwisko :Świerczyński
Data urodzenia :05-02-1963
Płeć :m