Kompasy do zamówienia #9334

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Dorota
Nazwisko :Marsak
Data urodzenia :15-04-1968
Płeć :k