Kompasy do zamówienia #9334

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Patrick
Nazwisko :Marsak
Data urodzenia :25-03-2006
Płeć :m