Kompasy do zamówienia #9332

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Bartosz
Nazwisko :Stachurski
Data urodzenia :05-05-1980
Płeć :m