Kompasy do zamówienia #9308

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Maciej
Nazwisko :Stefanik
Data urodzenia :08-04-1988
Płeć :m