Kompasy do zamówienia #9299

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Maciej
Nazwisko :Strąk
Data urodzenia :29-07-1994
Płeć :m