Kompasy do zamówienia #9299

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Elżbieta
Nazwisko :Strąk
Data urodzenia :02-11-1969
Płeć :k