Kompasy do zamówienia #9290

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Sławomir
Nazwisko :Grzyba
Data urodzenia :01-01-1963
Płeć :m