Kompasy do zamówienia #9282

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Waldemar
Nazwisko :Plizga
Data urodzenia :19-07-1984
Płeć :m

Dane dla kompasu nr 2

Imię :Marcin
Nazwisko :Plizga
Data urodzenia :11-12-1959
Płeć :m

Dane dla kompasu nr 3

Imię :Ilona
Nazwisko :Rembisz
Data urodzenia :11-12-1959
Płeć :k