Kompasy do zamówienia #9278

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Hanna
Nazwisko :Stępniak
Data urodzenia :16-10-1959
Płeć :k