Kompasy do zamówienia #9274

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Krzysztof
Nazwisko :Białek
Data urodzenia :12-10-1986
Płeć :m