Kompasy do zamówienia #9265

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Aneta
Nazwisko :Interewicz
Data urodzenia :11-07-1970
Płeć :k