Kompasy do zamówienia #9265

Dane dla kompasu nr 1

Imię :sara
Nazwisko : interewicz
Data urodzenia :04-04-1993
Płeć :k