Kompasy do zamówienia #9261

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Jan
Nazwisko :Wawruch
Data urodzenia :25-06-2013
Płeć :m