Kompasy do zamówienia #9249

Dane dla kompasu nr 1

Imię :kasia
Nazwisko :drop
Data urodzenia :29-06-1988
Płeć :k