Kompasy do zamówienia #9244

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Nikodem
Nazwisko :Mac
Data urodzenia :29-07-2005
Płeć :m

Dane dla kompasu nr 2

Imię :Gabriela
Nazwisko :Mac
Data urodzenia :04-03-2010
Płeć :k

Dane dla kompasu nr 3

Imię :Karina
Nazwisko :Abraham
Data urodzenia :09-07-1975
Płeć :k

Dane dla kompasu nr 4

Imię :Joanna
Nazwisko :Mac
Data urodzenia :13-11-1979
Płeć :k

Dane dla kompasu nr 5

Imię :Stanisława
Nazwisko :Mac
Data urodzenia :27-04-1956
Płeć :k

Dane dla kompasu nr 6

Imię :Katarzyna
Nazwisko :Mac
Data urodzenia :23-02-1994
Płeć :k