Kompasy do zamówienia #9239

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Beata
Nazwisko :Białek
Data urodzenia :21-07-1985
Płeć :k