Kompasy do zamówienia #9237

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Aleksandra
Nazwisko :Chmiel
Data urodzenia :12-12-1975
Płeć :k