Kompasy do zamówienia #9232

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Mirosław
Nazwisko :Makowski
Data urodzenia :24-07-1956
Płeć :m