Kompasy do zamówienia #9232

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Alina
Nazwisko :Makowska
Data urodzenia :24-11-1964
Płeć :k