Kompasy do zamówienia #9228

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Wiktor
Nazwisko :Stanisławek
Data urodzenia :21-12-2004
Płeć :m