Kompasy do zamówienia #9228

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Grażyna
Nazwisko :Stanisławek
Data urodzenia :28-03-1975
Płeć :k