Kompasy do zamówienia #9228

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Remigiusz
Nazwisko :Stanisławek
Data urodzenia :16-06-1974
Płeć :m