Kompasy do zamówienia #9223

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Justyna
Nazwisko :Sergiel
Data urodzenia :04-05-1975
Płeć :m