Kompasy do zamówienia #9205

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Anna
Nazwisko :Brodzka
Data urodzenia :23-05-1984
Płeć :k