Kompasy do zamówienia #9205

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Daniel
Nazwisko :Jacheć
Data urodzenia :10-10-1979
Płeć :m