Kompasy do zamówienia #9190

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Tomasz
Nazwisko :Dziembek
Data urodzenia :31-10-1970
Płeć :m