Kompasy do zamówienia #9181

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Artur
Nazwisko :Szklarski
Data urodzenia :19-05-1988
Płeć :m